KOLEJNIK BARBARA

Ur. W 1963 r. w Suwałkach, absolwentka Liceum Plastycznego w Supraślu - tkactwo artystyczne. Od 1987 roku pracuje jako nauczycielka. W roku 1996 ukończyła wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1999 Studia Podyplomowe w zakresie wychowania plastycznego - specjalność grafika. Od 1999 roku jest instruktorem plastyki w domu Kultury w Gołdapi, gdzie prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoje zainteresowania plastyczne poszerzyła o ceramikę artystyczną, malarstwo witrażowe, akrylowe i batik. Od  lat ulega fascynacji batikiem, bardzo pracochłonną i mało znaną techniką malarską.