SCHLANGENBADER PETER

 Peter Schlangenbader urodzony w Berlinie w 1953 roku jest aktywny na scenie sztuki od końca lat 70. , gdy studiował Wolne Malarstwo na Uniwersytecie Sztuk (Universität der Künste) w Berlinie (1976-1982), był jednym z pierwszych malarzy punkowych. Punk rozumiane przede wszystkim jako skierowane przeciwko wszelkim normom społecznym życiowe uczucie nieograniczoności. W swojej już w międzyczasie trzydziestoletniej pracy artystycznej ma za sobą liczne wystawy w kraju i za granicą (m. in. we Frankfurcie nad Menem, Hamburgu, Wiedniu, Nowym Jorku, New Jersey, Dżakarcie), przy czym Berlin był i pozostaje jego centrum twórczym. Jego tematem są skrajności istnienia ludzkiego pomiędzy ekscesem a tęsknotą za jakimś wewnętrznym bezpiecznym miejscem, jednak człowiek wielkiego miasta waha się między neurozami i słabością do romantyzmu. Dla pracy nad tą tematyką Peter Schlangenbader opracował własną ikonografię, filozoficzną i jednocześnie dla zabawy, za pomocą której obrazowo przetwarza aspekty życia wielkomiejskiego. Chodzi o miłość, przemoc, o człowieka jako podmiot kreatywny i jego utopijną ciekawość obcych galaktyk. Jako kwintesencję motywów „Uniwersum Schlangenbadera" reprezentuje nie tylko świat ikonograficzny, lecz również uniwersum życiowe tego artysty

 W ostatnich latach w cyklu obrazów „Filozof” Peter Schlangebader opracowywał głowę jako miejsce myśli i odczuć. Zgłębia on przy tym stany człowieka, tęsknoty i błądzenia,  pokazuje w sposób niekiedy powabny bliskość piękna i otchłani. Jego aktualna seria „Pocałunek” pozostaje pod znakiem „zderzenia ekstremalnych indywiduów” i ukazuje ambiwalencję miłości jako dramat międzyludzki, sięgający od zmysłowego spełnienia aż po katastrofę. Twórczość artystyczna Petera Schlangenbadera sięga poza malarstwo, jest on bowiem również muzykiem i poetą, na którego awangardowo zabarwione wiersze wpływ wywarł m.in. dadaizm. Ekspresyjność i bezwarunkowa namiętność, z jaką przedstawia on swe wiersze, odzwierciedlają się również w jego obrazach, których sam określa jako „malowany rock’n roll”.

 I jakkolwiek obrazy powstają najpierw szybko i ekscesywnie, przechodzą jednakże długi proces przemalowań i stoją na końcu zmagań o prawdziwość i autentyczność. Jego wizją jako artysty jest dotarcie poprzez ideę ku czystej i absolutnej imaginacji – całkowicie w znaczeniu Baudelaire’a, który widzi kreatywną siłę imaginacji w każdej duszy. Dlatego malarstwo oznacza dla Petera Schlangenbadera „uwidocznioną magię” i ciągle nową „wewnętrzną przygodę”, istniejącą dla niego w paradoksie procesu artystycznego, w materializowaniu niematerialnego. W swej odnoszącej się do świata życiowego aktualności obrazy Petera Schlangenbadera są ponadczasowe, bowiem udaje się im wyrazić stany i doznania w pełnej zrozumiałości.