DURER ALBRECHT

(1471-1528) Niemiecki malarz i grafik oraz teoretyk sztuki. Jest uważany za najwybitniejszego przedstawiciela niemieckiego renesansu. Na jego sztukę niewątpliwy wpływ miała podróż do Wenecji, którą odbył w latach 1505-1506. Wówczas poznał  Giovanniego Belliniego. Durer do perfekcji opanował techniki graficzne: drzeworyt i miedzioryt, które przysporzyły mu slawy w calej Europie. Durer podniósł drzeworyty do rangi samodzielnego dzieła plastycznego i wyrażnie zbliżył drzeworyt do poziomu miedziorytu. Artysta był mistrzem w operowaniu światłem. Durer znany był także ze swojej teorii perspektywy. Wydał traktat o geometrii i perspektywie ,,Pouczenie o mierzeniu'', ,,Naukę o fortyfikacjach'', a po jego śmierci ukazały się ,,Cztery ksiegi o proporcjach''.